Нормативно-правові документи

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/  - КОНЦЕПЦІЯ реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року

 

https://mon.gov.ua/ua  - Концепція НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ (ОНОВЛЕНО)

 

http://osvita.ua/legislation/law/2231/- З А К О Н    У К Р А Ї Н И     Про освіту (нова редакція)

 

https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/651-14  - З А К О Н   У К Р А Ї Н И   Про загальну середню освіту

 

https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2628-14  - З А К О Н   У К Р А Ї Н И     Про дошкільну освіту

 

https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1841-14  - З А К О Н    У К Р А Ї Н И      Про позашкільну освіту

 

https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15  - З А К О Н    У К Р А Ї Н И   Про інноваційну діяльність

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021  - Конвенція ООН Про права дитини